TCO berekening

Totaal Cost of Ownership (TCO) is de aankoopprijs van een productiemiddel (Auto) plus de exploitatiekosten gedurende de levensduur.

TCO calculatie (v 1.01)
____

1. Selectie en Opslaan
Scenario referentie
P1669632725

U bent niet ingelogd. Bewaarde calculaties worden dan aan het eind uw sessie vandaag verwijderd. Als U ingelogd bent worden de gegevens langer bewaard. Naar Registratie / inloggen

2. Algemene Gegevens
Let op : Als u gegevens van deze groep Algemene Gegevens aanpast kan dit eerdere ingaves van U op deze en / of andere invoer groepen overschrijven. Suggestie: Als U huidige gevens wilt bewaren sla ze dan op onder een zinvolle naam.
Gebruik
(2.01)
Gemeente
(2.02)
Voertuig
(2.03)
Kies referentievoertuig
Aantal km per jaar
(2.04)
Rijdagen per jaar
.
(2.05)
Rijuren per dag
.
(2.06)
Financiering
(2.07)
Rente voor financiele berekeningen
.
(2.08)
Max berekeningsperiode (in maanden)
.
. (2.09)
Prive gebruik ( km per jaar )
(2.10)
Belasting regime
(2.11)
Belasting percentage IB
Vennootschapsbelasting
Uurloon "omzet derving"
.
(2.12)
BTW percentage hoog
.
(2.13)
BTW percentage laag
KIA regeling %
.
(2.14)
MIA regeling %
.
(2.15)
Naar laadpaal bij km resterend
(2.20)
Zoektijd naar laadpaal (in min)
(2.21)
Laadsnellheid snellaadpaal in kWh
(2.22)
Heeft u een eigen laadpaal
(2.23)
Heeft u zonnepanelen
(2.24)
3. Brandstof

Prijzen electrisch in Euro per kWh incl BTW

Publieke laadpaal
.
(3.12)
Snellader
.
(3.13)
Kosten laadpas per maand
.
(3.14)
Inflatie per jaar Electra
.
(3.15)

Mix van de laadopties

De mix van de laadopties wordt herrekend naar 100%. (Rekening houdend met de aanwezigheid van eigen laadpaal)
Publieke laadpaal
.
(3.21)
Snellader
.
(3.22)
Gratis laden
.
(3.23)
4. Voertuig Parameters
Voertuig
-
Brandstof
(4.01)
Financiering
Eigen Financiering
Registratie jaar
(4.02)
Catalogusprijs in euro incl BTW
.
(4.03)
Massa ledig voertuig
.
(4.04)
Capaciteit Accu in Kwh
.
(4.05)
Verbruik per 100 km
.
(4.06)
Brandstof verbruik marge zomer
.
(4.09)
Brandstof verbruik marge winter
Aankoopprijs (na eventuele kortingen) in euro incl BTW
.
(4.10)
Kosten "bedrijsklaar" maken in euro incl BTW
.
(4.11)
Restwaarde in euro incl BTW
.
(4.12)
KM stand aankoop / begin
.
(4.20)
KM stand verkoop / einde
.
(4.21)
Onderhoudskosten per jaar incl BTW
.
(4.30)
Onderhoudskosten per 50.000 km incl BTW
.
(4.31)
Maandelijkse lease accu pakket
.
(4.32)
Lease bedrag per maand incl BTW
.
(4.40)
Initieel bedrag bij financiering
.
(4.50)
Maandbedrag financiering
.
(4.51)
Slotbedrag bij financiering
.
(4.52)
Verzekering per jaar
.
(4.60)
Wegenbelasting per jaar
.
(4.61)
Bijtellings percentage
.
(4.70)
5. Berekening
Scenario :P1669632725 Geen scenario omschrijving
Algemeen
Voertuig :-
Gebruik :Taxigebruik
Brandstof :Electrisch
Gemeente :-- Plaats niet bepaald --
Km / jaar :60000Km.
Periode :60maanden
Financiering :Eigen Financiering
Belasting regime :Inkomstenbelasting
Investering
Aankoopprijs :33500Incl BTW
Bedrijfsklaar maken :2400Incl BTW
Investering :35900Incl BTW
Restwaarde :4000Incl BTW
Afschrijving :6380incl BTWper jaar
* Afschrijving :5273excl BTWper jaar
Financiering
Investering :35900incl BTW
Investering :29669excl BTW
Eigen middelen :25000
Te financieren :4669
Rente en aflossing :40per maand
Betaalde rente :93gem per jaar
Rente derving op eigen middelen:513gem per jaar
* Totale rente lasten :606gemiddeldper jaar
Lease kosten
* Lease Kosten :0incl BTWper jaar
Brandstofkosten
Aantal Km. :60000Kmper jaar
Verbruik :19.58kWhper 100 Km.
Hoeveelheid brandstof :11748kWhper jaar
Gemiddelde Brandstof prijs :0.39excl BTWper kWh
Laadpas kosten :96excl BTWper jaar
* Brandstof kosten :4678excl BTWper jaar
Overige Kosten
Onderhoudskosten fixed :1900incl BTWper jaar
Onderhoudskosten variabel :1200incl BTWper jaar
Verzekering :4830per jaar
Bijtelling :Geen prive gebruikper jaar
Omzetderving :756per jaar
Overige kosten :8686incl BTWper jaar
* Overige kosten :8148excl BTWper jaar
--- Totaal ---
Afschrijving :5273excl BTWper jaar
Rente lasten :606geen BTWper jaar
Brandstof kosten :4678excl BTWper jaar
Overige kosten :8148excl BTWper jaar

Totaal kosten:18705excl BTWper jaar
Investerings aftrek
Investering :29669excl BTW
Kleinschalige investeringsaftrek :8307eenmalig
Totaal investeringsaftrek :8307eenmalig
Totaal voordeel (IB situatie) :3082eenmalig

proces v2021121
Dit document is genereerd op basis van verstrekte parameters, die soms te beperkt zullen blijken te zijn. We kunnen niet bepalen of het gegenereerde past bij uw specifieke situatie of past bij uw interpretatie. Wij kunnen geen claims accepteren aangaande de inhoud, onvolledigheden of fouten in dit gegenereerde document.
De selectie van parameters en het testen is gedaan voor activiteiten in de aangegeven regio in Nederland. Het is niet gecontroleerd of de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in een andere gemeente / land.

We willen de hulptekst hieronder graag aanpassen aan de daadwerkelijke behoeftes. Daarvoor hebben we Uw suggesties en tekstbijdrages nodig. Gebruik het contact formulier voor het melden van verbetersuggesties.

1. Selectie en Opslaan

Selecteren voor verdere verwerking van opgelagen TCO scenario's.

Als men is ingelogd wordt de informatie opgeslagen onder het -e-mail adres. Is men niet ingelogd dan zijn de opgeslagen scenario's aan het eind van de sessie niet meer toegankelijk.

CONTROLEREN controleert de invoer en de samenhang tussen de invoer en voert de berekening uit.

PRINT geeft daarnaast ook een .pdf file om te bewaren.

2. Algemene Gegevens

Als u gegevens in deze groep aanpast kan dit eerdere ingaves op deze en / of andere invoer groepen overschrijven.

Bij het selecteren van bijvoorbeeld de gemeente en of een ander referentie voertuig (kan) een hele set parameters worden aangepast.

Ook kunnen invoerschermen dan andere parameters bevatten.

2.01 Gebruik

Bijtellings regels, BTW regels en verschillen tussen zakelijk en prive gebruik hebben hun invloed op de berekeningen.

2.02 Gemeente

Een aantal gemeentes heeft subsidie regels of andere financiele voordelen voor specifieke doelgroepen. Mogelijk kunnen ook brandstof prijzen, verzekerings tarieven, opcenten voor MRB in een bepaalde stad of regio iets gunstiger zijn.

2.03 Voertuig

Initieel kan een van de referentievoertuigen gekozen worden met ieder een eigen set parameters. Initieel komen de referentievoertuigen met testparameters. De omschrijving en de parameters kunt U naar eigen behoefte aanpassen.

Als de voertuigomschrijving blanco gemaakt wordt, kan een nieuw referentievoertuig gekozen worden.

N.B. Als U ingelogd bent en zelf een nog niet in het systeem aanwezig voertuig heeft ingebracht willen wij graag deze informatie voor anderen beschikbaar maken. Stuurt u (via de contact pagina) ons dan uw  e-mail adres samen met het scenario referentie.

2.04 Aantal km per jaar

Het Aantal km per jaar wordt gebruikt in diverse calculaties o.a. totaal brandstof verbruik en de energie mix (electrisch). In die berekeningen spelen ook het aantal rijdagen per jaar en het aantal rijuren per dag een rol.

2.05 Rijdagen per jaar

Het Aantal rijdagen per jaar wordt gebruikt in de calculatie voor de energie mix (elektrisch) . In die berekeningen spelen ook het aantal km per jaar en het aantal rij-uren per dag een rol.

2.06 Rijuren per dag

Het Aantal rijuren per dag wordt gebruikt in de calculaties van de energie mix (electrisch). In die berekeningen spelen ook het aantal rijdagen per jaar en het aantal km per jaar een rol.
Het aantal rij uren per dag beperkt ook het maximaal aantal laaduren uren aan de eigen (goedkope laadpaal) (zie ook mix eigen laadpaal 3.20)

2.07 Financiering

Er zijn een aantal financierings methodes ondersteund: Operationele lease, Financielel lease en Eigen financiering. Er zit voorlopig geen verschil tussen Financiele Lease en Eigen financiering.

Bij Operationele lease zitten in de regel alle kosten behalve de brandstofkosten (en de specifieke ombouw kosten b.v. naar taxi voertuig) in het maandelijkse lease bedrag. Voor het gebruik van een lease auto als specifiek bedrijfsvoertuig (o.a gebruik als taxi voertuig) zijn er mogelijk gewijzigde voorwaarden in het lease contract.

2.08 Rente voor berekeningen

Rente voor financiele berekeningen is relevant voor de berekeningen voor Financial Leae of Eigen financiering. Ook wordt dit percentage gebruikt voor rente verlies calculaties over de eigen inbreng.

2.09 Berekeningsperiode

De Berekeningsperiode voor de calculaties uitgedrukt in maanden (moet een veelvoud zijn van 12)

2.10 Prive gebruik

Afhankelijk van het privé gebruik is er mogelijk rekening te houden met een bijtelling. Het eventuele percentage bijtelling over de cataloguswaarde staat bij het voertuig. 

Het belasting tarief voor de eerste schijf is relevant voor het netto effect op het inkomen.

Afhankelijk van het van toepassing zijnde gebruik (zie 2.1 )  is er geen bijtelling, is er bijtelling bij meer als 10% eigen gebruik of is de grens 500 km per jaar.

Pas op !: De bijtelling voor de auto van de zaak is een vast controlepunt van de belastingdienst bij boekenonderzoek. De belastingdienst voert controles uit via "ambulant toezicht", zoals aan de grens, bij bouwmarkten en bij bij pretparken en uw kilometer informatie wordt vergeleken met gegevens van de Apk-keuring. U bent dus gewaarschuwd. Zorg in het geval van de 500 km grens voor een sluitende kilometeradministratie en houd ook uw agenda goed bij.  Werknemers kunnen een "Verklaring geen privé gebruik auto" aanvragen bij de Belastingdienst zie https://www.belastingdienst.nl/

2.11 Belasting regime

De selectie Inkomstenbelasting (zzp-er) /  vennootschapsbelasting (B.V.) voor de rekenregels rond bijtelling en mogelijk netto effect van de investeringsregels. 

Het tarief van de eerste schijf van het IB Belastingpercentage of de Vennotschapsbelasting worden dan gebruikt in de relevante berekeningen

2.12 Uurloon omzet derving

Dit uurloon wordt gebruikt in de de berekening van Opportunity Cost als gevolg van zoek en wachttijden voor noodzakelijk bijladen van het electrische voertuig aan de snellader..

2.13 BTW percentages

De percentages Voor de omrekening van ex BTW bedragen naar incl BTW berekeningen.

Het lage BTW percentage wordt vooralsnog niet gebruikt.

2.14 KIA percentage

De percentages voor de Kleinschalig Investerings Aftrek (KIA)  gebruikt in de berekeningen.

2.15 MIA percentage

De percentages voor de Milieu Investerings Aftrek (MIA) gebrukt in de berekeningen.

2.20 Naar laapaal

Dat je bij een electrische auto van tijd tot tijd onderweg moet bijladen is onvermijdelijk. Bij welke resterende overblijvende reisafstand ga je bijladen.

  • Op de snelweg: De afstand tot de volgende snellader met een bepaalde marge.
  • In de stad: voldoende om bij een  gewenste snellader te komen.

De praktijk is dat je in het begin aan de veilige kant gaat zitten, maar men al vrij snel leert dat de marges wat krapper kunnen.

2.21 Zoektijd

Deze Zoektijd wordt gebruikt in de berekening van de opportunity kosts

2.22 Laadsnelheid

De Laadsnelheid wordt gebruikt in de berekning van de oppotunity costs.

In de berekeningen wordt ervanuitgegaan dat men bij het bereiken van de "naar laadpaal" grens een snellaadpaal opzoekt en dan tot 80% van de capaciteit weer gaat opladen.

De laadsnelheid bepaalt de berekende laadtijd.

n.b. De laadsnelheid boven de 80% vol neemt snel af.

2.23 Eigen laadpaal

Het hebben van een eigen laadpaal geeft toegang tot goedkoper laden.

Als u ruimte heeft op uw oprit of in uw garage moet u hiervoor rekenen op een investering van ca Euro 2500.

Reken op een terugverdientijd van 2 jaar. ( De investering van 2500 euro is niet opgenomen in de calculaties)

n.b. DE kosten voor de laadpaal vallen ook in de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA). 

2.24 Zonnepanelen

Bij een eigen laadpaal en de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen is het zeker de moeite waard om dit te overwegen.

Door een eenmalige investering ( die in 10 jaar zeker is terugverdiend ook bij gewijzigde salderingsregels ) krijg je toegang tot goedkope stroom voor je laadpaal.

3. Brandstofprijzen

Gemiddeld Landelijke Adviesprijzen (G.L.A. ) van de brandstof.

De huidige default prijzen zijn de prijzen inclusief btw. van 3 november 2021 zoals gepubliceerd op de website https://www.unitedconsumers.com/tanken/informatie/brandstof-prijzen.asp.

De korting (vaak regio afhankelijk) die genoten kan worden bij een aantal niet snelweg gebonden pompen is apart aangegeven.

Door de jaren heen zijn de prijzen van fossiele brandstof stijgende. Voor waterstof is de verwachting dat die zal dalen met toenemen van het gebruik. Daarom is voor elk van de brandstoffen is een inflatie percentage opgenomen.

3.01 Prijzen brandstof

De prijzen van de fossiele brandstof en waterstof zijn uitgedrukt in de standaard adviesprijs in euro incl btw per liter (voor waterstof per KG) en apart de korting die de pomp / pas geeft.

3.02 Inflatie branstofprijzen

Door de jaren heen zijn de prijzen van fossiele brandstof stijgende voor waterstof is het de verwachting dat deze zal dalen met het toenemende gebruik. Voor elk van de brandstofprijzen is een inflatie percentage opgenomen.

3.10 Eigen zonnepanelen

De kosten per KWh zijn beperkt tot de afschrijving op de panelen op de aanschafprijs in het verleden..

3.11 Thuislader

Voor de eigen laadpaal is de de standaard stroomprijs per KWh van toepassing met een toeslag ter dekking van de vaste kosten en de afschrijving van de laadvoorziening.

Wellicht dat met een nachtstroom tarief nog wat extra's bespaard kan worden.

Voor laadcapaciteit / duur gaan we ervanuit dat de laadvoorziening 4,7 KWh is

Voor de stroomprijs is een inflatie percentage opgenomen.

3.12 Publieke laadpaal

Om publiek te laden heb je een pasje of app nodig. Daarmee kun je de laadpaal activeren en betalen.

Voor de kosten van de laadpas is een aparte post opgenomen.

Voor laadcapaciteit / duur gaan we ervanuit dat de laadvoorziening 11 KWh is

Is er geen laadpaal bij U in de buurt vraag er dan een aan.

n.b. De regelingen voor de aanvraag zijn gemeente specifiek. Houdt er rekening dat het plaatsen 6 maanden kan duren.

3.13 Snellader

Voor het tarief voor het gebruik van sneltladers zie de rekening van Uw leverancier (laadpas) " Omzet derving / Opportunity cost" wordt berekend voor het bezoek hieraan.

3.14 Kosten laadpas

Om publiek te laden heb je een pasje of app nodig. Daarmee kun je de laadpaal activeren en betalen. De aanbieder van zo’n laadpas kan kosten berekenen die bovenop de laadkosten komen. Meestal betaal je een bedrag per kWh of een vast bedrag per maand. Je kunt zelf kiezen bij welke aanbieder je een laadpas neemt.

Onafhankelijke informatie over de kosten van laadpassen vind je op Laadpastop10.nl.

Denk ook aan parkeerkosten Check of er in de wijk betaald parkeren geldt: denk aan parkeergeld betalen voor de oplaadplek of regel een een parkeervergunning hebben. Sommige laadpalen hebben een start- en een uurtarief, om te zorgen dat mensen hun auto weghalen als hij volgeladen is (je betaalt dan als je auto vol aan de laadpaal blijft staan).

3.15 Inflatie Electra

Door de jaren heen zijn de prijzen van stroom wisselend. Ook voor stroom is een inflatie percentage opgenomen.

3.20 Mix Eigen laadpaal

Er moet wel een eigen laadpaal zijn om hiervan gebruik te kunnen maken.

We gaan bij het bepalen van de mix ervanuit dat er met 4,7KWh geladen wordt en s-morgens de accu geheel vol is.

Heeft de wagen een flinke accu capaciteit (> 60 kwh) en is deze s-avonds goed leeg dan is deze s-morgens wellicht niet altijd helemaal vol. De meerprijs van een  zwaardere eigen laadinstallatie moet dan overwogen worden om te voorkomen dat overdag een verplicht bezoek aan de snellader nodig is..Bij de aanschaf en installatie van een eigen laadpaal, als je toekomstgericht wilt denken, overweeg dan een zo groot mogelijke aansluiting (als practisch is). De volgende electrische auto zal zeker sneller kunnen laden en zal waarschijnlijk een grotere accu hebben. 

n.b.Wij gaan in de berekeningen uit van een eigen lader met een standaard laadcapaciteit van 4,7KWh  en een publieke laadpaal van 11 KWh en nemen aan dat de auto dit aan kan.

3.21 Mix Publieke laadpaal

Heb je geen eigen laadpaal dan gaan we ervanuit dat je de wagen aan het eind van de werkdag op een publieke laadpaal aansluit zodat je s-morgens met een volle accu aan de werkdag kunt beginnen.

3.22 Mix Snellader

Het tekort tussen 'smorgens vol via de eigen of publieke laadpaal plus het gratis deel  en het  dagverbruik wordt geacht geladen te worden via de snellader. Het "verplichte" bezoek aan de (duurdere) snellader heeft ook een "omzet verlies / opportunity cost" tot gevolg die we berekenen.

3.23 Mix Gratis laden

Sommigen hebben toegang tot gratis stroom ( bijvoolbeeld de eerste kopers en leasers van een Testa Model S hadden de luxe van gratis laders bij Tesla Superchargers ) of als secundaire (arbeids) voorwaarde of als ander incentive om uw gedrag te beinvloeden . .

In veel gevallen betreft het hier gratis stroom niet dicht bij de woning of laden tijdens bedrijfstijd / normale wachttijd.
Het eventuele "Omzet verlies/ Opportunity cost" wordt voor deze situatie niet berekend.

3.30 Van Zonnepanelen

De hoeveelheid stroom die U opwekt minus dat deel wat prive verbruikt wordt kunt u toerekenen aan dit percentage. Het aantal zonnepanelen is een belangrijke factor.

Door het veel lagere aantal zonuren in de winter zal dit percentage over de donkere maanden duidelijk minder zijn. De salderings regels spelen hier ook een rol.

4. Voertuig gerelateerde parameters

De specifieke parameters van het voertuig.

4.01 Brandstof

De rekenregels zijn sterk afhankelijk van de brandstofkeuze.Bij keuze van een andere brandstof worden een aantal invoerschermen gerelateerd aan de brandstofkeuze aangepast.

Voor hybride voertuigen worden vooralsnog de rekenregels als voor benzine voertuigen aangehouden behalve de korting op de MRB daar wordt wel rekening mee gehouden.

4.02 Registratie jaar

Het registratie jaar is belangrijk voor de bepaling van de Mia Investeringsaftrek en voor de berekening van het bijtellings percentage.

4.03 Catalogusprijs

De catalogusprijs van de auto incl BTW en BPM. Dit bedrag wordt gebruikt in de rekenregels voor de bijtelling

4.04 Gewicht

Voorlopig alleen voor documentatie doeleinden. Wellicht dat in een later stadium de wegenbelasting automatisch kan worden bepaald aan de hand van deze en andere parameters.

4.05 Capaciteit Accu

Het rijbereik (actieradius) van elektrische auto’s sterk afhankelijk van de capaciteit van de accu. Voor een aantal rekenregels is dit belangrijk.

4.06 Verbruik per 100km

Geef hier de WLTP waarde aan.  WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure en is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor het vaststellen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies.

Per september 2017 werd de emissiemeting volgens WLTP verplicht voor nieuwe typegoedkeuringen en per september 2018 is dit voor alle typegoedkeuringen van toepassing en dit zijn de gegevens die de fabrikant afgeeft.

De WLTP-rijcyclus is verdeeld in vier delen met verschillende gemiddelde snelheden: laag, gemiddeld, snel en zeer snel. Elk deel omvat een variatie aan rij-fases, stops, acceleraties en remacties. 

Praktijk

Fabrikanten auto’s strooien allemaal met steeds hoger wordende bereikcijfers, maar in de praktijk valt het toch altijd een beetje tegen. Wat we zien bij benzine- en dieselauto’s zien we ook bij electrische modellen.

4.09 brandstof marge seizoen

Fabrikanten auto’s strooien allemaal met steeds hoger wordende bereikcijfers, maar in de praktijk valt het toch altijd een beetje tegen. Wat we zien bij benzine- en dieselauto’s zien we ook bij electrische modellen.

De verschillen zijn in de zomer anders als in de winter. geef hier de percentages in.  

Buitentemperatuur en Accu's

Accu’s hebben rond de 21 graden een ideale bedrijfstemperatuur waarop ze het efficiëntst werken. Daarboven, maar vooral daaronder functioneert een accupakket minder optimaal. Hoe kouder het is, des te minder energie het accupakket kan leveren. Kan een bepaalde elektrische auto bijvoorbeeld 350 kilometer ver komen op een volle accu, dan kan dat bij vrieskou zomaar dalen naar 250 kilometer.

Sommige elektrische auto’s voorzien van een geconditioneerd accupakket. Dit positieve effect op de actieradius kost energie

Verwarming

Dat je in de winter minder ver komt op een enkele lading komt niet alleen door de accu, maar zeker ook door de verwarming van de auto. Een verbrandingsmotor zet maar een deel van de energie in benzine of diesel om in beweging. Een groot deel van de energie gaat verloren als warmte. Die warmte kan in de winter ook gebruikt worden om het interieur op een aangename temperatuur te brengen.

Airconditioning

Dat kost in de zomer energie en zorgt in de winter voor het aanslagvrijhouden van de ruiten

Overig

Verder zijn natuurlijk, rijstijl, snelheid, bandenspanning relevante elementen voor alle brandstoftypes.

4.10 Aankoopprijs

De verwervingsprijs van de auto na aftrek van eventuele kortingen inclusief BTW. Een belangrijke parameter voor het berekenen van de financiering en investerings aftrek. Bij Operationele lease wordt dit bedrag genegeerd.

4.11 Bedrijfsklaar maken

De kosten (ook voor operational lease) om de auto geschikt te maken voor het beoogde gebruik. Voor een taxi denk aan daklicht, taximeter / boardcomputer etc.

4.12 Restwaarde

Een parameter voor het berekenen van de financiering. Voor Operationele lease wordt dit bedrag genegeerd.

4.13 en 4.14 gereserved voor subsidie

De subsidies die sommige gemeentes mogelijk geven als incentive voor bepaalde brandstof (ZE) zijn (nog) niet verwerkt in de ingave en in de rekenregels.

4.20 KM start aankoop

Ingave van de KM stand bij aankoop.

4.21 KM stand verkoop

Op basis van de beginstand, aantal km per jaar en bereken periode wordt de stand bij verkoop (aan het eind van de reken periode) bepaald.

4.30 Onderhoudskosten per jaar

De onderhouds kosten zijn opgesplitst in een vast en een km afhankelijk variable deel. Deze kosten zijn bij operational lease iniet van toepassing en worden genegeerd.

4.31 Ondehoudskosten variabel

De onderhouds kosten zijn opgesplitst in een vast en een km afhankelijk variable deel. Denk bij het variable deel aan b.v. Banden. Bij Operational lease wordt deze post in de berekeningen wel meegenomen. Controleer de Operational Lease condities. 

4.32 Lease accu

Lease van het accu pakket separaat komt nog weinig voor. Bij Operational lease wordt deze post niet meegenomen. Er wordt aangenomen dat dit in het lease bedrag verwerkt.

4.40 Lease bedrag

Het meest belangrijke bedrag bij operational lease. In alle andere gevallen wordt het ingegeven bedrag genegeerd. In de regel zijn alle kosten exclusief de brandstof kosten verrekend in dit bedrag, maar in specifieke gevallen kunnen er uitzonderingen zijn. Kijk naar Uw lease contract.

4.50 Eigen middelen

Dit is het bedrag wat uit eigen middelen beschikbaar kan worden gesteld. Het verlaagd de financieringslast. In een aantal gevallen wordt voor de vergelijkbaarheid over deze eigen inbreng een "renteverlies berekend".

4.51 Maandbedraag financiering

Geef het maandbedrag op. Als het opgegeven bedrag buiten de gebruikelijke ranges wordt een correctie doorgevoerd (op basis van een annuiteits berekening) . Deze correctie kan alleen maar bij toeval het juiste bedrag zijn.

4.52 Slotbedrag financiering

Een parameter (daar waar van toepassing excl btw) voor het berekenen van de financiering. Voor Operationele lease wordt dit bedrag genegeerd.

4.60 Verzekering

Verzekerings premie is een ingave. Voor operational lease is in de regel de verzekeringespremie opgenomen in het lease bedrag. De algoritmes gaan ervanuit dat het ingegeven bedrag komt bovenop het lease tarief.

4.61 Wegenbelastig

Dit is een ingave. Geef het bedrag in dat krijgt via de rekentool van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/ Deze rekentool houdt al rekening met eventuele de brandstof, het gwicht van de auto en de provinciale opcenten..

Er zijn daarbovenop vrijstellingen en kortingen De rekentool houdt rekening met de de vrijstelling als Taxivoertuig ( U moet wel de vrijstelling aanvragen)

De rekentool van de belastingdienst houdt al rekening met de volgende tijdelijke maatregels van de Rijksoverheid om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren

Volledig elektrische auto’s en andere voertuigen zonder directe CO2-uitstoot zijn tijdelijk vrijgesteld van MRB. Deze vrijstelling van MRB geldt tot en met 2024. Dit geldt overigens ook voor aanschafbelasting van een elektrische auto (BPM). 2025 is een overgangsjaar waarin je een korting van 75 procent op de wegenbelasting krijgt. Vanaf 2026 betaal je het volledige tarief.

Voor plug-in hybrides met een uitstoot van maximaal 50 gram CO2 per kilometer is er tot en met 2024 een korting van 50 procent op de wegenbelasting. In 2025 bedraagt die korting nog 25 procent.Vanaf 2026 betaal je het volledige tarief.

4.70 Bijtellingspercentage

Dit is het bijtellings percentage. Dit percentage wordt berekend aan de hand van de brandstof, de aanschafprijs en het jaar van registratie. De 60 maanden vast regel wordt gehanteerd maar slechts op jaar niveau.

Dit percentage wordt bepaald onafhankelijk van het criterium wel of geen bijtelling.

5. Berekening

Het resultaat van de rekenregels op de ingevoerde gegevens.

Kiest U print dan worden dezelfde rekenregels toegepast waarbij de resultaten ook als .pdf file beschikbaar komen.

5.0 Investeringsaftrek

De kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA ) en bij een Electrische of Waterstof auto daarnaast ook nog de MIA..

U kunt de KIA / MIA ook aanvragen bij financial lease van een nieuw bedrijfsmiddel. Bij operational lease kan alleen de leasemaatschappij aanspraak maken op deze regeling en bij het bepalen van het maandelijkse leasebedrag hiermee rekening houden.

Voorwaarden MIA (1) Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.(2) Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.(3) Let op: tijdig melden bij de rvo

Zowel de KIA als MIA is een investerings aftrek. Dus korting op de te betalen belasting. Zonder voldoende "resultaat" is het effect mogelijk te beperkt.

De SEBA regeling lijkt niet van toepassing.